Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Plán rozvoje a obnovy obce na roky 2009 - 2013

Plán rozvoje a obnovy obce Divec na roky 2009 – 2013

  • Komplexní úprava náměstíčka
  • Komplexní řešení komunikace V chatkách
  • Řešení centrálního stanoviště separovaného sběru
  • Komplexní řešení budovy OÚ a hasičské zbrojnice
  • Řešení přeložky NN ve zbývající části obce a s tím související řešení veřejného osvětlení
  • Osazení prvků dopravního značení dle zpracovaného pasportu
  • Dopravní obslužnost – napojení obce na systém MHD Hradec Králové