Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení ze dne 7.8.2008

U S N E S E N Í

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec konaného dne 7.8.2008   

ZO schvaluje 

Usnesení č. 27/2008: ZO schvaluje udělení vyjímku ze stavební uzávěry č. 18 pro výstavbu RD manželům Popelákovým za dodržení podmínky stanovené obcí – napojení se na oddělenou dešťovou kanalizaci 

Usnesení č. 28/2008: ZO schvaluje Plán rozvoje a obnovy obce na roky 2009 – 2013. Tento plán je samostatnou přílohou zápisu a usnesení z tohoto zasedání. 

Usnesení č. 29/2008: ZO schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2009 – 2010. Rozpočtový výhled je přílohou zápisu a usnesení z tohoto zasedání.   

ZO revokuje 

Usnesení č. 30/2008: ZO revokuje usnesení č.20/2008 z 5.6.2008, kterým byla schválena vyhláška obce o stanovení koeficientu daně z nemovitostí.

 

místostarosta obce...........................

starosta obce.........................