Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis ze zasedání ZO ze dne 7.8.2008

               
ROZPOČTOVÝ  VÝHLED  NA  ROK  2009  -  2010 
Rok 2009 Rok 2010
Přijmy Výdaje Příjmy Výdaje
Text Částka Text Částka Text Částka Text Částka
Daňové příjmy 1 700,00 Kč Územní plán 25,00 Kč Daňové příjmy 1 850,00 Kč Kultura  15,00 Kč
Nedaňové příjmy 155,00 Kč Kultura 15,00 Kč Nedaňové příjmy 150,00 Kč Veřejné osvětlení 75,00 Kč
Přijaté dotace ze SR 35,00 Kč Veřejné osvětlení 65,00 Kč Přijaté dotace ze SR 35,00 Kč Opravy a udržování 300,00 Kč
    Opravy a udržování 255,00 Kč     Sběr odpadu 55,00 Kč
    Sběr odpadu 50,00 Kč     Činnost zastupitelstva obce 435,00 Kč
    Činnost zastupitelstva obce 350,00 Kč     Činnost místní správy 455,00 Kč
   
osazení prvků DZ + úprava náměstíčka
oprava  komunikace V Chatkách

1 695,00 Kč     zdroj tepla (plynofikace , biomasa)
- komplexní řešení úpravy OÚ
1 700,00 Kč
    Činnost místní správy 435,00 Kč        
               
CELKEM 1 890,00 Kč CELKEM 2 890,00 Kč CELKEM 2 035,00 Kč CELKEM 3 035,00 Kč
               
               
  V příjmech ani ve výdajích není zahrnut zůstatek fin. prostředků za předchozí účetní období.      
               
  Rozpočtový výhled na roky2009 a 2010 byl projednán a schválen na zasedání ZO Divec dne 7.8.2008.      

 

Plán rozvoje a obnovy obce Divec na roky 2009 – 2013 

: Realizace zdroje tepla (plynofikace, biomasa)

: Komplexní úprava náměstíčka

: Komplexní řešení komunikace V chatkách

: Řešení centrálního stanoviště separovaného sběru

: Komplexní řešení budovy OÚ a hasičské zbrojnice

: Řešení přeložky NN ve zbývající části obce a s tím související řešení veřejného osvětlení

: Osazení prvků dopravního značení dle zpracovaného pasportu

: Dopravní obslužnost – napojení obce na systém MHD Hradec Králové