Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení za zasedání ZO ze dne 5.2.2009

 

U S N E S E N Í

 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Diveckonaného dne 5. 2. 2009    
Usnesení č. 05/2009:  ZO zveřejňuje záměr obce odkoupit parcelu č. 74/1 a č. 74/3 v k.ú. a obci Divec za navrhovanou cenu 250 kč/m2. Forma úhrady po dohodě s vlastníkem bude provedena ve dvou splátkách (rok. 2009, 2010). 
 
 
ZO ukládá
 
Usnesení č. 06/2009: ZO ukládá starostovi vypracovat odpověď na dopis od Ing. Arch. Křeliny ohledně vypracování ÚPO a dalšího osudu jeho spolupráce s obcí.
 
Usnesení č. 07/2009:  ZO ukládá starostovi vyhotovit odpověď spol. Coning ve věci žádosti o doručení vyjímky ze stavební uzávěry.
 
Usnesení č. 08/2009: ZO v zájmu urychlení schválení ÚPO ukládá místostarostce paní Miroslavě Rázkové podat na příštím zastupitelstvu zprávu o výsledku jednání se zpracovatelem ÚPO.
       ……………………………….                   ………………………………                   místostarosta obce                                                starosta obce