Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení ze dne 2.11.2006

OZ bere na vědomí:

1) informaci o výsledku voleb do obecníhozastupitelstva obce Divec konaných dne 20 -21.10.2006 a dále OZ provedlo kontrolu osvědčení jednotlivých zvolených členů zastupitelstva

OZ v duchu zákona o obcích složilo předepsaným způsobem slib.


OZ zřizuje:

1) výbor finanční a kontrolní

2) výbor pro územní plánování a výstavbu


OZ schvaluje:

1) Mgr. Kvasničku do funkce starosty obce Divec

2) Ing. Bezra do funkce místostarosty obce Divec

3) Ing. Bervidovou do funkce předsedy finančního výboru

4) JUDr. Muzikanta do funkce předsedy kontrolního výboru

5) Ing. Bezra do funkce předsedy výbor pro územní plánování a výstavbu

6) platnost dosavadního jednacího řádu obecního zastupitelstva

7) úřední hodiny obecního úřadu ve stávající podobě od 17.00 do 19.00 každý čvrtek

8) harmonogram pravidelných veřejných zasedání obecního zastupitelstva pro nové volební období na každý 1. čtvrtek v měsíci od 18.00 hodin

OZ pověřuje:

Ing. Bezra jednáním s budoucím možným zpracovatelem územního plánu obce

 

 

starosta obce místostarosta obce