Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Výroční zpráva za rok 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

K rukám obecního úřadu Divec došla v roce 2003 jedna písemná žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Tuto žádost zaslala firma Rethman-Jeřala spol. s r.o. dne 15.10.2003, odpověď byla odeslána tazateli dne 29.10.2003.

Mimo výše citované nebyl v roce 2003 ve smyslu poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. učiněn žádný telefonický dotaz.

 

Miroslava Rázková, starostka obce, v.r.