Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení ze zářiového zasedání 2009

U S N E S E N Í

 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec

konaného dne 10. 9. 2009

 

 

 

ZO schvaluje

 

Usnesení č. 42/2009: ZO schvaluje za dodavatele akce Rekonstrukce obecní návsi. fi Novostav s.r.o. HK a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………. ………………………………

místostarosta obce starosta obce