Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení z červnového zasedání 2009

U S N E S E N Í

 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Diveckonaného dne 4. 6. 2009  ZO schvaluje Usnesení č. 33/2009: ZO schvaluje cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na točnu MHD a ulice V Chatkách Ing. Zbyňka Sajfrta. Usnesení č. 34/2009: ZO Divec schvaluje Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2008. Usnesení č. 35/2009: ZO Divec schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2009 navýšení rozpočtu v příjmech v položce 4111 s názvem ÚZ 98 348 o 15.100,- Kč.   .  ……………………………….                   ………………………………                   místostarosta obce                                                starosta obce