Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení z mimořádného červnového zasedání 2009

U S N E S E N Í

 z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Diveckonaného dne 25. 6. 2009   ZO schvaluje Usnesení č. 36/2009: ZO schvaluje Závěrečný účet obce Divec za rok 2008, a to „s výhradou“.    .  ……………………………….                   ………………………………                   místostarosta obce                                                starosta obce