Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení duben 2010

U S N E S E N Í

  z veřejného náhradního zasedání zastupitelstva obce Diveckonaného dne 8. 4. 2010  ZO schvaluje

 

 

Usnesení č. 6/2010:  ZO Divec se na zasedání dne 8. 4. 2010 usneslo vydat podle ust. § 10 písm. c) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku Vyhlášky obce o ochraně prostředí a zeleně v obci.

  ZO bere na vědomí  

Usnesení č. 7/2010:  ZO bere na vědomí nabídku paní Lazákové a konstatuje, že nemá zájem pozemek v současné době kupovat.

  

Usnesení č. 8/2010:  ZO bere na vědomí požadavek občanů, aby bylo zváženo zařazení spoje předcházejícího prvnímu rannímu, tzn. před 7.15 hod.

  ZO pověřuje  

Usnesení č. 9/2010:  ZO pověřuje starostu obce podáním přihlášky soutěže obec roku.

   
 ……………………………….                   ………………………………                   místostarosta obce                                                starosta obce