Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení říjen 2010

U S N E S E N Í

  z veřejného zasedání zastupitelstva obce Diveckonaného dne 7. 10. 2010  ZO schvaluje  Usnesení č. 20/2010:    ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2010      
 ……………………………….                   ………………………………                   místostarosta obce                                                starosta obce