Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení č.1/11.2010 ze dne 11.11.2010

Usnesení č.1/11.2010 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 11.11.2010

OZ po projednání schvaluje:

a) změnu jednacího programu

b) do funkce starosty R.Hrnčíře

c) do funkce místostarostky Hanu Fátorovou

d) do funkce místostarostky Martu Grandovou všechny jako neuvolněné

e) schvaluje v souladu s § 96 zákona o obcích předložený jednací řád na příští volební období 2010 - 2014

f) schvaluje odměny členů zastupitelstva dle nařízení vlády č.79/2008 Sb. v navržené výši

g) schvaluje změnu úředních hodin na OÚ

 

OZ bere na vědomí :

a) složení slibu přítomných zastupitelů dle § 69 odst.2 zákona o obcích

 

……………

Ing.R.Hrnčíř, starosta

 

………………

Hana Fátorová Mgr., místostarosta

 

……………………..

Marta Grandová, místostarosta