Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení č.2/12.2010 ze dne 15.12.2010

Usnesení č.2/12.2010 ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne
15.12.2010

OZ po projednání schvaluje:

a) program zasedání ZO, konaného 15.12.2010

b) ověřovateli zápisu p.Vašatu a p.Tojnara

c) do funkce předsedy KV Paedr. Bezrovou, jako členy Ing.Líbala, Mgr. Kvasničku do funkce předsedy FV p.Tojnara, jako členy p.Vašatu, p.Landsmanna

d) na rok 2011 hospodaření dle rozpočtového provizoria dle přílohy č.1

e) souhlas se záměrem Prof.Geršla zbudovat kanalizaci k jeho domu při dodržení obcí stanovených podmínek

f) rozpočtovou změnu č.3/2010

g) vyčlenění prostředků na úhradu dopravních nákladů, spojených s dopravou na ples

OZ bere na vědomí :

a) složení slibu zastupitele p.Pavla Tojnara dle § 69 odst.2 zákona o obcích

b) neplatnost smlouvy o pronájmu OÚ z listopadu 2010

OZ ukládá :

a) Mgr. Kvasničkovi doplnit náležitosti dle zadání u předložených smluv, a to do data 23.12.2010.

 

……………

Ing.R.Hrnčíř, starosta

 

………………

Hana Fátorová Mgr., místostarosta

 

……………………..

Marta Grandová, místostarosta