Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení ze dne 13.3.2008

U S N E S E N Í

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec

konaného dne 13.3.2008


ZO schvaluje


Usnesení č. 12/2008: Zastupitelstvo obce schvaluje udělení výjimky ze stavební uzávěry pro RD manželů Smolových. ZO revokuje usnesení č. ze dne 7. 2. 2008. Na základě hlasování zastupitelů obce byla udělena výjimka ze stavební uzávěry manželům Smolovým

Usnesení č. 13/2008: Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění usnesení ze dne 4. 1. 2007 týkající se ÚPO takto:
Zastupitelstvo obce upouští od zpracování konceptu ÚPO Divec.místostarosta obce ……………………………….

starosta obce ………………………………