Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení ze dne 14.12.2007

U S N E S E N Í

z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec

konaného dne 14.12.2007Usnesení č. 73/2007: Zastupitelstvo obce se usneslo, že konečné rozhodnutí o veřejnoprávní smlouvě (spolupráce s Městskou policií HK) bude vzhledem k závažnosti a těsné nadpoloviční účasti zastupitelů projednáno na řádném zasedání ZO dne 10.1.2008.

ZO schvaluje

Usnesení č. 74/2007: Zastupitelstvo obce schvaluje vyjímku ze stavební uzávěry pro SDH Divec na stavbu přístřešku (u hřiště) na pozemkové parcele č. 298/4 v k.ú. a obci Divec.


………………………………

starosta obce

………………………………

ístostarosta obce