Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení ze dne 8.11.2007

U S N E S E N Í

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec

konaného dne 8.11.2007
ZO schvaluje


Usnesení č. 58/2007: ZO schvaluje změnu Územní studie obce Divec Ing.arch. Křeliny - variantu č. 2 (hřiště a amfiteátr) pro vypracování čistopisu Územní studie obce Divec (změna v možných mezích zohledňuje vznesené připomínky občanů).

Usnesení č. 59/2007: ZO schvaluje udělení výjimky č. 3 z územního opatření č. 1/2007 o stavební uzávěře žadateli Vladimíru Machovi pro zřízení kanalizační přípojky RD č.p. 36 v Divci.

Usnesení č. 60/2007: ZO povoluje výjimku č. 4 z územního opatření č. 1/2007 o stavební uzávěře žadateli Petru Brátovi pro rekonstrukci a přístavbu obytného stavení č.p. 29 v Divci.

Usnesení č. 61/2007: ZO schvaluje udělení výjimky č. 5 z územního opatření č. 1/2007 o stavební uzávěře žadateli SV metal spol s r.o. pro mycí plocha pro automobily v areálu firmy Divec 99.

Usnesení č. 62/2007: ZO schvaluje udělení výjimky č. 6 z územního opatření č. 1/2007 o stavební uzávěře žadateli SV metal spol s r.o. pro přístřešek pro výkup druhotných surovin D9 v areálu firmy Divec 99.

Usnesení č. 63/2007: ZO schvaluje udělení výjimky č. 7 z územního opatření č. 1/2007 o stavební uzávěře žadateli SV metal spol s r.o. pro odvodnění zpevněné plochy přístřešku D9 v areálu firmy Divec 99.

Usnesení č. 64/2007: ZO schvaluje udělení výjimky č. 8 z územního opatření č. 1/2007 o stavební uzávěře žadateli SV metal spol s r.o. pro přístavbu objektu D2 pro umístění lisu v areálu firmy Divec 99.

Usnesení č. 65/2007: ZO schvaluje udělení výjimky č. 9 z územního opatření č. 1/2007 o stavební uzávěře žadateli SV metal spol. s r.o. pro prodloužení areálových inženýrských sítí v areálu firmy Divec 99.
.
Usnesení č. 66/2007: ZO schvaluje udělení výjimky č. 10 z územního opatření č. 1/2007 o stavební uzávěře žadateli SV metal spol. s r.o. pro objekt D5 - dílny v areálu firmy Divec 99.

Usnesení č. 67/2007: ZO schvaluje udělení výjimky č. 11 z územního opatření č. 1/2007 o stavební uzávěře žadateli SV metal spol. s r.o. pro Objekt D7 - dílny C v areálu firmy Divec 99.

Usnesení č. 68/2007: ZO schvaluje pro potřeby zpracování ÚPO jako hlavní zdroj vytápění PLYN.

ZO ukládá

Usnesení č. 69/2007: ZO ukládá Finančnímu výboru spolu s účetní a starostou obce připravit zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2007 a předložit ji zastupitelstvu obce ke schválení v lednu r. 2008.

Usnesení č. 70/2007: ZO ukládá Finančnímu výboru spolu s účetní a starostou obce připravit návrh rozpočtu obce na rok 2008 a předložit jej k projednání zastupitelstvu obce dne 6.12.2007.

……………………………….

starosta obce

………………………………

místostarosta obce