Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení ze dne 4.10.2007

U S N E S E N Í

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec

konaného dne 4.10.2007ZO revokuje

Usnesení č. 55/2007: ZO revokuje své Usnesení č. 53/2007 ze dne 6.9.2007kterým schválilo pro potřeby zpracování ÚPO jako hlavní zdroj vytápění obce ELEKTŘINU.


ZO schvaluje

Usnesení č. 56/2007: ZO schvaluje dodatek ÚS v duchu připomínek pana Medka a pana France.


ZO ukládá

Usnesení č. 57/2007: ZO ukládá starostovi vyhotovit pro Ing. Roman Hrnčíře pověření pro zastupování obce ve věci zjišťování možnosti a podmínek pro realizaci Kotelny na biopaliva.


……………………………….

starosta obce

………………………………

místostarosta obce