Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení ze dne 6.9.2007

U S N E S E N Í

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec

konaného dne 6.9.2007ZO schvaluje

Usnesení č. 53/2007: ZO schvaluje pro potřeby zpracování ÚPO jako hlavní zdroj vytápění obce ELEKTŘINU.

Usnesení č. 54/2007: ZO schvaluje Rozpočtový výhled obce na rok 2008 – 2009.

………………………………

starosta obce

………………………………

místostarosta obce