Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení ze dne 2.8.2007

U S N E S E N Í

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec konaného dne 2.8.2007ZO schvaluje

Usnesení č. 52/2007:
ZO schvaluje panu Horákovi (čp. 34) výjimku č. 2 z územního opatření o stavební uzávěře.

………………………………

starosta obce

………………………………

místostarosta obce