Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení ze dne 3.5.2007

U S N E S E N Í

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec

konaného dne 3.5.2007ZO ukládá

Usnesení č. 36/2007: ZO ukládá starostovi obce v souvislosti se stížností na řidiče zemědělských strojů HNG-CZECH s.r.o., aby po konzultaci s JUDr. Muzikantem zvážil možnost podání oznámení na policii ČR o podezření ze spáchání přestupku a jeho přínosu pro vyřešení nežádoucího stavu.


ZO schvaluje


Usnesení č. 37/2007: ZO schvaluje variantu B návrhu územní studie k cílovému zpracování zpracovatele Ing. Arch. Křeliny ateliér Delta 90.

Usnesení č. 38/2007: ZO schvaluje znění územního opatření č. 1/2007 obce Divec o stavební uzávěře.

Usnesení č. 39/2007: ZO schvaluje Závěrečný účet obce Divec za rok 2006, a to „s výhradou“.

Usnesení č. 40/2007: ZO schvaluje Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Divec za rok 2006, a to „s výhradou“, jež vyplývá z popsaných nedostatků uvedených ve zprávě včetně přijatých opatření k nápravě.

Usnesení č. 41/2007: ZO schvaluje nákup softwaru GIS pro potřebu obce.………………………………

starosta obce

………………………………

místostarosta obce