Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení ze dne 3.4.2008

U S N E S E N Í

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec konaného dne 3.4.2008       

ZO bere na vědomí

Složení slibu člena zastupitelstva – Luboše Peška předepsaným způsobem v duchu zákona o obcích .  

ZO schvaluje 

Usnesení č. 14/2008:   Zastupitelstvo obce schvaluje do funkce místostarosty obce paní Miroslavu Rázkovou.   

Usnesení č.  15/2008:   Zastupitelstvo obce schvaluje udělení vyjímku ze stavební uzávěry č. 17 pro zakrytí terasy u rekreačního domku č.e. 29 na prcele st. 107 a p.č. 226/23 v k.ú. a obci Divec. 

Usnesení č.  16/2008:   Obec nebude do doby schválení ÚPO převádět pozemky a nemovitosti v jejím vlastnictví. Žádost paní Černé Julie na odkoupení poz. p. č. 275/30 se zamítá. 

Usnesení č.  17/2008:   ZO schvaluje s účinností od 3.4.2008 odměny zastupitelům obce ve výši dle nařízení vlády č. 37/2003 ve znění pozdějších předpisů.

ZO ukládá

Usnesení č.  18/2008:   ZO ukládá starostovi podat žádost na Odbor životního prostředí týkající se ošetření dubů na náklady státu.  Starosta obce bude informovat o výsledku jednání.        

 

místostarosta obce......................

starosta obce.......................