Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Oprava nepřesné formulace dubnového zápisu

 

Oprava předchozího textu: Použita nevhodná formulace. Zasedání ZO z povahy věci nemůže být neveřejné. Použitá formulace měla vyjádřit povahu pracovní porady ZO.

Nový text:  

ZO stanovilo harmonogram veřejných zasedání ZO na každý 1. čtvrtek sudého měsíce v roce.  V případě potřeby bude svoláno zasedání mimořádné. V mezidobí se budou zastupitelé scházet k pracovním poradám za účelem přípravy zasedání veřejných.