Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Obecní úřad

ADRESA OBECNÍHO ÚŘADU Obecní úřad Divec
Divec 41
PSČ 500 03
Důvod a způsob založení Obec Divec je veřejnoprávní korporace zřízená v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Starosta: Ing. Roman Hrnčíř
Místostarostka: Kateřina Medková
Zastupitelé
(celkem 7 členů):
Zdeněk Medek
Ing. Miroslav Líbal
Pavel Tojnar
Martin Beran
Marta Grandová
Rada: Nezřizuje se
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
 Úřední hodiny: 1.6.-31.12. středa 17:00 - 18:00, 1.1.-31.5. středa 17:00-19:00 
první středu v měsíci (zasedání zastupitelstva od 18.00) 17:00 - 18:00
 Telefonní čísla: Starosta: +420 608 978 884
Místostarostka: +420 608 968 878
 Čísla faxu:  Obec nemá fax.
 Adresa internetové stránky:  www.divec.cz
Adresa e-podatelny: Elektronická podatelna
Další elektronické adresy: Datová schránka: w2ja6je
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT 233922129/0300
Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.
45978123
DOKUMENTY
Seznam hlavních dokumentů: Územní plán obce
Rozpočtový výhled obce
Program rozvoje obce
Zpráva o přezkoumání rozvoje obce
 Rozpočet: Více informací v sekci Rozpočty obce
ŽÁDOSTI O INFORMACE Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu, za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce nebo do datové schránky obce.
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.
OPRAVNÉ PROSTŘEDKY Více informací na stránce Opravné prostředky
FORMULÁŘE Obec nepoužívá formuláře.
POPISY POSTUPŮ (návody pro řešení životních situací): https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
PŘEDPISY
Nejdůležitější používané předpisy: Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součást ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
Vydané právní předpisy: Právní předpisy obce jsou dostupné v sekci Vyhlášky.
Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Sazebník úhrad - viz níže
LICENČNÍ SMLOUVY Obec nemá uzavřené žádné licenční smlouvy.
VÝROČNÍ ZPRÁVA Více informací v sekci Výroční zprávy

Ceník úhrad

Sazebník úhrad vychází ze smyslu § 17 odst. 1) zák. č. 106/1999 Sb. z nákladů spojených s poskytnutím informací s tím, že nezahrnuje náhradu pracovního času spojenou s příslušným úkonem.

Položka: Cena v Kč:
1) Náhrada za odeslání informace poštou: 50
2) Telekomunikační poplatky 0
3) Nahlížení do spisu v úředních hodinách 0
4) Náklady spojené s použitím výpočetní techniky za A4 5
5) Ostatní náklady - hodinová sazba 150

Elektronická podatelna