Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení z květnového zasedání

U S N E S E N Í

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec konaného dne 22.5.2008  

ZO schvaluje   

Usnesení č.  19/2008:  Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí této dotace a souhlasí s uzavřením smlouvy s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje o poskytnutí dotace. 

 

místostarosta obce..........................

starosta obce........................