Vítejte na stránkách obce Obec Divec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Nalezeno: 38 výsledků

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 1.3.2007

 • datum vyvěšení:6. 4. 2008
 • datum svěšení:6. 5. 2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 1.3.2007

 

Program zasedání:

01) Uvítání

02) Prezence a kontrola usnášeníschopnosti

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 10.1.2008

 • datum vyvěšení:6. 4. 2008
 • datum svěšení:6. 5. 2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 10.1.2008

Program zasedání

01) Uvítání

02) Prezence a kontrola usnášeníschopnosti

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 12.7.2007

 • datum vyvěšení:6. 4. 2008
 • datum svěšení:6. 5. 2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 12.7.2007

 

Program zasedání:

01. Uvítání

02. Prezence a kontrola schopnosti usnášení

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 13. 3. 2008

 • datum vyvěšení:6. 4. 2008
 • datum svěšení:6. 5. 2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 13. 3. 2008

Program zasedání

01) Uvítání

02) Prezence a kontrola usnášeníschopnosti

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 2.8.2007

 • datum vyvěšení:6. 4. 2008
 • datum svěšení:6. 5. 2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 2.8.2007

 

Program zasedání:

01. Uvítání

02. Prezence a kontrola schopnosti usnášení

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 3.5.2007

 • datum vyvěšení:6. 4. 2008
 • datum svěšení:6. 5. 2008

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Divec ze dne 3.5.2007

 

Program zasedání:

01) Uvítání

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 4.1.2007

 • datum vyvěšení:6. 4. 2008
 • datum svěšení:6. 5. 2008

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DIVEC ze dne 4. 1. 2007

 

Program zasedání:

1. Uvítání

2. Prezence a kontrola usnášeníschopnosti

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 4.10.2007

 • datum vyvěšení:6. 4. 2008
 • datum svěšení:6. 5. 2008

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Divec ze dne 4.10.2007

 

Program zasedání:

01) Uvítání

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 5.4.2007

 • datum vyvěšení:6. 4. 2008
 • datum svěšení:6. 5. 2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 5.4.2007

 

Program zasedání:

01) Uvítání

02) Prezence a kontrola usnášeníschopnosti

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 6.12.2007

 • datum vyvěšení:6. 4. 2008
 • datum svěšení:6. 5. 2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 6.12.2007

 

Program zasedání:

01) Uvítání

02) Prezence a kontrola usnášeníschopnosti

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 6.9.2007

 • datum vyvěšení:6. 4. 2008
 • datum svěšení:6. 5. 2008

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE DIVEC ZE DNE 6.9.2007

 

Program zasedání:

01) Uvítání

02) Prezentace a kontrola usnášeníschopnosti

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 7. 2.2008

 • datum vyvěšení:6. 4. 2008
 • datum svěšení:6. 5. 2008

Opravený zápis ze zasedání ZO ze dne 7. 2. 2008 v bodě 10, poslední odstavec.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 7. 2. 2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 7.6.2007

 • datum vyvěšení:6. 4. 2008
 • datum svěšení:6. 5. 2008

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Divec ze dne 7.6.2007

 

Program zasedání:

01) Uvítání

Usnesení ze dne 2.11.2006

 • datum vyvěšení:30. 3. 2008
 • datum svěšení:30. 4. 2008

OZ bere na vědomí:

1) informaci o výsledku voleb do obecníhozastupitelstva obce Divec konaných dne 20 -21.10.2006 a dále OZ provedlo kontrolu osvědčení jednotlivých zvolených členů zastupitelstva

Usnesení ze dne 7.12.2006

 • datum vyvěšení:30. 3. 2008
 • datum svěšení:30. 4. 2008

USNESENÍ

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec

konaného dne 7.12.2006

 

ZO bere na vědomí:

Ustavující zasedání zastupitelstva ze dne 2.11.2006

 • datum vyvěšení:30. 3. 2008
 • datum svěšení:30. 4. 2008

Program zasedání na den 2.11.2006:

1. uvítání

2. zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu

3. seznámení s výsledky voleb

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 7.12.2006

 • datum vyvěšení:30. 3. 2008
 • datum svěšení:30. 4. 2008

Program zasedání na den 7.12.2006:

1) Uvítání

2) Prezence a kontrola usnášeníschopnosti

3) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 8.11.2007

 • datum vyvěšení:8. 11. 2007
 • datum svěšení:8. 12. 2007

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 8.11.2007

 

Program zasedání:

1) Uvítání

2) Prezence a kontrola usnášeníschopnosti

Územní plán obce

publikováno 6. 7. 2021

Povinně zveřejňované informace

publikováno 7. 2. 2023

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení z květnového zasedání 2009

 • datum vyvěšení:20. 1. 2010
 • datum svěšení:20. 2. 2010

U S N E S E N Í

 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Diveckonaného dne 147. 5. 2009   Usnesení č. 24/2009: ZO schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování ÚPO.  Usnesení č. 25/2009: ZO schvaluje uzavření darovací smlouvy se „Sdružením sítě Divec“. ZO pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy se „Sdružením sítě Divec“. Usnesení č. 26/2009: ZO schvaluje za dodavatele vybavení pracoviště Czech Point uchazeče Ing. Horáka a Ing. Kozu. Usnesení č. 27/2009: ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k přeložce NN. Usnesení č. 28/2009: ZO pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2. ke smlouvě o dílo na zpracování ÚPO.  Usnesení č. 29/2009: ZO pověřuje podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene starostu.  Usnesení č. 30/2009: ZO zveřejňuje záměr obce předat část darovaného díla v rozsahu splašková kanalizace a vodovodní řád do majetku společnosti Veolia. Usnesení č. 31/2009: ZO ruší Výboru pro územní plánování a výstavbu. Usnesení č. 32/2009: ZO odvolává p. Dmejchalovou z funkce předsedkyně Výboru pro územní plánování a výstavbu.      ……………………………….                   ………………………………                   místostarosta obce                                                starosta obce

Usnesení ze dne 5.4.2007

 • datum vyvěšení:10. 4. 2008
 • datum svěšení:10. 5. 2008

U S N E S E N Í

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec

konaného dne 5.4.2007

 

ZO ukládá

Usnesení ze dne 1.3.2007

 • datum vyvěšení:10. 4. 2008
 • datum svěšení:10. 5. 2008

U S N E S E N Í

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec konaného dne 1.3.2007

 

ZO bere na vědomí

Usnesení ze dne 1.2.2007

 • datum vyvěšení:10. 4. 2008
 • datum svěšení:10. 5. 2008

U S N E S E N Í

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec

konaného dne 1.2.2007

 

ZO bere na vědomí

Usnesení ze dne 4.1.2007

 • datum vyvěšení:10. 4. 2008
 • datum svěšení:10. 5. 2008

U S N E S E N Í

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec

konaného dne 4. 1. 2007

 

ZO bere na vědomí: informace starosty z konané valné hromady mikroregionu Černilovsko

Usnesení ze dne 7.12.2006

 • datum vyvěšení:30. 3. 2008
 • datum svěšení:30. 4. 2008

USNESENÍ

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec

konaného dne 7.12.2006

 

ZO bere na vědomí:

Usnesení ze dne 2.11.2006

 • datum vyvěšení:30. 3. 2008
 • datum svěšení:30. 4. 2008

OZ bere na vědomí:

1) informaci o výsledku voleb do obecníhozastupitelstva obce Divec konaných dne 20 -21.10.2006 a dále OZ provedlo kontrolu osvědčení jednotlivých zvolených členů zastupitelstva

Zápis z lednového zasedání

 • datum vyvěšení:25. 1. 2009
 • datum svěšení:25. 2. 2009

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 15.1.2009

 

Program zasedání:

01) Uvítání

Zápis z mimořádného zasedání duben 2009

 • datum vyvěšení:23. 4. 2009
 • datum svěšení:23. 5. 2009

Zápis z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 17. dubna 2009

  

Program zasedání:

Zápis z květnového zasedání ZO Divec 14.5.2009

 • datum vyvěšení:24. 5. 2009
 • datum svěšení:24. 6. 2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 14.5.09

 

Program zasedání:

1. Uvítání

2. Prezence a kontrola usnášeníschopnosti

Zápis z červnového zasedání 2009

 • datum vyvěšení:14. 6. 2009
 • datum svěšení:14. 7. 2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 4.června 2009

 

Program zasedání:

01) Uvítání

Zápis ze srpnového zasedání 2009

 • datum vyvěšení:18. 8. 2009
 • datum svěšení:18. 9. 2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 6. srpna 2009

 

Program zasedání:

01) Uvítání

Zápis z říjnového zasedání ZO 2009

 • datum vyvěšení:18. 10. 2009
 • datum svěšení:18. 11. 2009

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 8.10.2009

 

Program zasedání:

01) Uvítání

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 7.12.2006

 • datum vyvěšení:30. 3. 2008
 • datum svěšení:30. 4. 2008

Program zasedání na den 7.12.2006:

1) Uvítání

2) Prezence a kontrola usnášeníschopnosti

3) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise

Ustavující zasedání zastupitelstva ze dne 2.11.2006

 • datum vyvěšení:30. 3. 2008
 • datum svěšení:30. 4. 2008

Program zasedání na den 2.11.2006:

1. uvítání

2. zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu

3. seznámení s výsledky voleb

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva ze dne 14.12.2007

 • datum vyvěšení:6. 4. 2008
 • datum svěšení:6. 5. 2008

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 14.12.2007

Program zasedání

01) Uvítání

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 6.12.2007

 • datum vyvěšení:6. 4. 2008
 • datum svěšení:6. 5. 2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 6.12.2007

 

Program zasedání:

01) Uvítání

02) Prezence a kontrola usnášeníschopnosti

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 8.11.2007

 • datum vyvěšení:8. 11. 2007
 • datum svěšení:8. 12. 2007

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 8.11.2007

 

Program zasedání:

1) Uvítání

2) Prezence a kontrola usnášeníschopnosti

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 4.10.2007

 • datum vyvěšení:6. 4. 2008
 • datum svěšení:6. 5. 2008

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Divec ze dne 4.10.2007

 

Program zasedání:

01) Uvítání

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 6.9.2007

 • datum vyvěšení:6. 4. 2008
 • datum svěšení:6. 5. 2008

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE DIVEC ZE DNE 6.9.2007

 

Program zasedání:

01) Uvítání

02) Prezentace a kontrola usnášeníschopnosti