Plán rozvoje a obnovy obce Divec na roky 2018 – 2022

 • Dokončení rozpracovaných developerských projektů
 • Komplexní řešení komunikace V chatkách
 • Řešení centrálního stanoviště separovaného sběru
 • Komplexní řešení napojení budovy OÚ na centrální vodovod
 • Osazení páteřní komunikace v obci obrubníky a osázení zelení

Zastavěné území obce (archivní dokument před pořízením ÚP)

Zveřejněno: 8.2.2008


Územní studie obce Divec 

leden 2008

změna 9.12.2007

Územní studie obce Divec - část I. a II.

aktualizováno: 13. 7. 2021 18:25, OI Admin

Novinky z úřadu

aktualizace stránky: 28. 11. 2021

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad
Nový obecní web
Úřad Obec Volný čas

aktualizace článku: 19. 11. 2021

Nový obecní web

 • OI Admin
 • 63

aktualizace stránky: 13. 7. 2021

Rozvoj a výstavba

Plán rozvoje a obnovy obce Divec na roky 2018 – 2022

 • Dokončení rozpracovaných developerských projektů
 • Komplexní řešení komunikace V chatkách
 • Řešení centrálního stanoviště separovaného sběru
 • Komplexní řešení napojení budovy OÚ na centrální vodovod
 • Osazení páteřní komunikace v obci obrubníky a osázení zelení

Úřad

aktualizace stránky: 11. 7. 2021

Organizační struktura

Starosta

Místostarostka

Ing. Roman Hrnčíř

Kateřina Medková

Zastupitelé

Zdeněk Medek

Ing. Miroslav Líbal

Úřad

aktualizace stránky: 11. 7. 2021

Poskytování informací

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ŽADATEL O INFORMACE

Úřad

aktualizace stránky: 10. 7. 2021

Ohlašovna pálení

Úřad